17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats (990-995)

993  Efectes de la pressió atmosfèrica

993.0  Barotraumatisme òtic

Barotraumatisme otític.  Aerootitis mitjana,  efectes de gran altitud sobre les orelles

Causa externa

Termes d'inclusió

aerootitis mitjana

efectes de la gran altitud sobre les orelles

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 244  Altre lesió i afecció deguda a causes externes

 

993.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat