17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats (990-995)

991  Efectes de temperatura baixa

Causa externa

Conté:

991.0  Congelació de cara

991.1  Congelació de mà

991.2  Congelació de peu

991.3  Congelació d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

991.4  Peu d'immersió

991.5  Penellons

991.6  Hipotèrmia

991.8  Altres efectes especificats de temperatura baixa

991.9  Efecte no especificat de temperatura baixa

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 244  Altre lesió i afecció deguda a causes externes

 

990  992

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat