17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats (990-995)

990  Efectes no especificats de la radiació

Efectes de la radiació inespecificats.  Complicació de:  fototeràpia,  radioteràpia;  malaltia de radiacions

Causa externa

Termes d'inclusió

complicació de:

 fototeràpia

 radioteràpia

malaltia per radiacions

Informació complementària

Classifiqueu aquestes afeccions d'acord amb la natura de la reacció adversa, com ara:

 cremada solar (692.71, 692.76-692.77)

 cremades (940.0-949.5)

 dermatitis (692.7-692.8)

 leucèmia (204.0-208.9)

 pneumònia (508.0)

[Podeu identificar el tipus de radiació que provoca la reacció adversa mitjançant els codis E.]

Exloure:

reaccions adverses especificades de la radiació

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 244  Altre lesió i afecció deguda a causes externes

 

991

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat