17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Efectes tòxics de substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència (980-989)  (IC, Ex.)

983  Efecte tòxic d'aromàtics corrosius, àcids i àlcalis càustics

983.1  Àcids

Efecte tòxic d'àcids.  Clorhídric,  nítric,  sulfúric

Causa externa

Termes d'inclusió

àcid:

 clorhídric

 nítric

 sulfúric

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 243  Emmetzinament per substàncies no medicinals

 

983.0  983.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat