17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics (960-979)  (IC, Ex.)

976  Intoxicació per agents que actuen principalment sobre la pell i les mucoses, i fàrmacs oftalmològics, otorinolaringològics i dentals

Emmetzinament p/agents que afecten pell,  membranes mucoses i p/fàrmacs d'ús oftàlmic,  ORL i dental

Causa externa

Conté:

976.0  Antiinflamatoris i antiinfecciosos locals

976.1  Antipruents

976.2  Astringents i detergents d'acció local

976.3  Emol·lients, demulcents i protectors

976.4  Queratolítics, queratoplàstics i altres fàrmacs i preparats per al tractament dels cabells

976.5  Antiinfecciosos oculars i altres fàrmacs oculars

976.6  Antiinfecciosos i altres fàrmacs i preparats otorinolaringològics

976.7  Fàrmacs dentals d'aplicació tòpica

976.8  Altres agents que actuen principalment sobre la pell i les mucoses

976.9  Agent no especificat que actua principalment sobre la pell i les mucoses

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 242  Emmetzinament per altres medicaments i drogues

 

975  977

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat