17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics (960-979)  (IC, Ex.)

972  Intoxicació per agents que actuen principalment sobre l'aparell cardiovascular

Emmetzinament per agents que afecten principalment l'aparell cardiovascular

Causa externa

Conté:

972.0  Reguladors del ritme cardíac

972.1  Glicòsids cardiotònics i fàrmacs d'acció similar

972.2  Hipolipemiants i antiarterioscleròtics

972.3  Ganglioplègics

972.4  Vasodilatadors coronaris

972.5  Altres vasodilatadors

972.6  Altres antihipertensius

972.7  Antivaricosos, incloent els esclerosants

972.8  Fàrmacs d'acció capil·lar

972.9  Altres agents que actuen principalment sobre l'aparell cardiovascular i agents que actuen principalment sobre l'aparell cardiovascular no especificats

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 242  Emmetzinament per altres medicaments i drogues

 

971  973

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat