17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics (960-979)  (IC, Ex.)

972  Intoxicació per agents que actuen principalment sobre l'aparell cardiovascular

972.5  Altres vasodilatadors

Emmetzinament per altres vasodilatadors.  Ciclandelat,  diazòxid,  papaverina

Causa externa

Termes d'inclusió

ciclandelat

diazòxid

papaverina

Exloure:

àcid nicotínic (972.2)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 242  Emmetzinament per altres medicaments i drogues

 

972.4  972.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat