17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics (960-979)  (IC, Ex.)

969  Intoxicació per psicòtrops

Emmetzinament per agents psicòtrops

Causa externa

Exloure:

abús sense dependència (305.0-305.9)

drogodependència (304.0-304.9)

Conté:

969.0  Antidepressius

969.1  Tranquil·litzants fenotiazínics

969.2  Tranquil·litzants butirofenònics

969.3  Altres antipsicòtics, neurolèptics i tranquil·litzants majors

969.4  Tranquil·litzants benzodiazepínics

969.5  Altres tranquil·litzants

969.6  Psicodislèptics [al·lucinògens]

969.7  Psicoestimulants

969.8  Altres psicòtrops especificats

969.9  Psicòtrop no especificat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 241  Emmetzinament per agents psicotròpics

 

968

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat