17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics (960-979)  (IC, Ex.)

968  Intoxicació per altres depressors i anestèsics del sistema nerviós central  (Ex.)

968.3  Anestèsics intravenosos

Emmetzinament per anestèsics intravenosos.  Cetamina,  metohexital,  tiobarbiturats (com tiopental sòdic)

Causa externa

Termes d'inclusió

cetamina

metohexital [metohexitona]

tiobarbitúrics, com ara tiopental sòdic

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 242  Emmetzinament per altres medicaments i drogues

 

968.2  968.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat