17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics (960-979)  (IC, Ex.)

967  Intoxicació per sedants i hipnòtics  (Ex.)

967.0  Barbitúrics

Emmetzinament per barbiturats.  Amobarbital, barbital, butabarbital, pentobarbital, fenobarbital, secobarbital

Causa externa

Termes d'inclusió

amobarbital [amilobarbitona]

barbital [barbitona]

butabarbital [butabarbitona]

fenobarbital [fenobarbitona]

pentobarbital [pentobarbitona]

secobarbital [quinalbarbitona]

Exloure:

anestèsics tiobarbitúrics (968.3)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 242  Emmetzinament per altres medicaments i drogues

 

967.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat