17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics (960-979)  (IC, Ex.)

963  Intoxicació per agents d'acció principalment sistèmica

963.1  Antineoplàstics i immunosupressors

Emmetzinament per fàrmacs antineoplàstics i immunosupressors.  Azatioprina,  busulfà,  tiotepa,  citarabina

Causa externa

Termes d'inclusió

azatioprina

busulfan

ciclosfosfamida

citarabina

clorambucil

fluorouracil

mercaptopurina

tiotepa

Exloure:

antibiòtics antineoplàstics (960.7)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 242  Emmetzinament per altres medicaments i drogues

 

963.0  963.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat