17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics (960-979)  (IC, Ex.)

961  Intoxicació per altres antiinfecciosos

Emmetzinament per altres antiinfecciosos

Causa externa

Exloure:

antiinfecciosos:

 locals (976.0)

 per a l'orella, el nas i la gola (976.6)

 per als ulls (976.5)

Conté:

961.0  Sulfamides

961.1  Antiinfecciosos arsenicals

961.2  Metalls pesants antiinfecciosos

961.3  Derivats de quinolina i hidroxiquinolina

961.4  Antipalúdics i fàrmacs que actuen sobre altres protozous sanguinis

961.5  Altres antiprotozoaris

961.6  Antihelmíntics

961.7  Antivírics

961.8  Altres antimicobacterians

961.9  Altres antiinfecciosos i antiinfecciosos no especificats

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 242  Emmetzinament per altres medicaments i drogues

 

960  962

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat