17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Determinades complicacions traumàtiques i lesions no especificades (958-959)

958  Determinades complicacions immediates de traumatismes  (Ex.)

958.1  Embòlia grassa

Causa externa

Exloure:

embòlia grassa que complica:

 avortament (634-638 amb .6, 639.6)

 embaràs, part o puerperi (673.8)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 244  Altre lesió i afecció deguda a causes externes

 

958.0  958.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat