16. Miscel·lània de procediments diagnòstics i terapèutics (87-99)

89  Entrevista, avaluació, consulta i examen

Entrevista,  avaluació,  consulta i examen

Conté:

89.0  Entrevista, consulta i avaluació diagnòstiques

89.1  Mesuraments anatòmics i fisiològics, i exploracions manuals del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits

89.2  Mesuraments anatòmics i fisiològics, i exploracions manuals de l'aparell genitourinari

89.3  Altres mesuraments anatòmics i fisiològics, i exploracions manuals

89.4  Proves d'estrès cardíac i revisions de marcapassos i desfibril·lador

89.5  Altres procediments diagnòstics cardiovasculars no quirúrgics

89.6  Monitoratge circulatori

89.7  Examen físic general

89.8  Autòpsia

 

Pàgina similar en anglès

 

88

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat