16. Miscel·lània de procediments diagnòstics i terapèutics (87-99)

88  Altres tipus de radiologia diagnòstica i tècniques afins

88.5  Angiocardiografia mitjançant substància de contrast  (IC, Ex.)

88.57  Altres arteriografies coronàries i arteriografia coronària no especificada

Altra i inespecificada arteriografia coronària.  Arteriografia coronària NOS

Termes d'inclusió

arteriografia coronària NE

Exloure:

angiografia vascular intraoperatòria amb fluorescència (88.59)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Cateterització cardíaca, arteriografia coronària

 

88.56  88.58

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat