16. Miscel·lània de procediments diagnòstics i terapèutics (87-99)

88  Altres tipus de radiologia diagnòstica i tècniques afins

88.5  Angiocardiografia mitjançant substància de contrast

Angiocardiografia en què és emprat material de contrast

Termes d'inclusió

Inclou:

 angiocardiografia selectiva

 cineangiocardiografia

 punció arterial i inserció de catèter arterial per a la injecció d'una substància de contrast

Informació complementària

Codifiqueu també el cateterisme cardíac simultani (37.21-37.23).

Exloure:

angiografia de vasos pulmonars (88.43, 88.62)

Conté:

88.50  Angiocardiografia no especificada

88.51  Angiocardiografia de les venes caves

88.52  Angiocardiografia de l'hemicardi dret

88.53  Angiocardiografia de l'hemicardi esquerre

88.54  Angiocardiografia combinada de l'hemicardi dret i esquerre

88.55  Arteriografia coronària en què s'empra un únic catèter

88.56  Arteriografia coronària en què s'empren dos catèters

88.57  Altres arteriografies coronàries i arteriografia coronària no especificada

88.58  Radiografia cardíaca amb contrast negatiu

88.59  Angiografia vascular intraoperatòria amb fluorescència

 

Pàgina similar en anglès

 

88.4  88.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat