16. Miscel·lània de procediments diagnòstics i terapèutics (87-99)

88  Altres tipus de radiologia diagnòstica i tècniques afins

88.4  Arteriografia amb contrast

Arteriografia en què és emprat material de contrast

Termes d'inclusió

Inclou:

 

 angiografia arterial

 arteriografia retrògrada

 punció arterial per a la injecció d'una substància de contrast

 radiografia arterial (per fluoroscòpia)

Exloure:

angiografia ocular amb fluoresceïna (95.12)

arteriografia en què són emprats:

 isòtops radioactius o radionúclids (92.01-92.19)

 ultrasons (88.71-88.79)

Conté:

88.40  Arteriografia amb contrast de localització no especificada

88.41  Arteriografia d'artèries cerebrals

88.42  Aortografia

88.43  Arteriografia de les artèries pulmonars

88.44  Arteriografia d'altres vasos intratoràcics

88.45  Arteriografia de les artèries renals

88.46  Arteriografia de la placenta

88.47  Arteriografia d'altres artèries intraabdominals

88.48  Arteriografia d'artèria femoral i d'altres artèries d'extremitat inferior

88.49  Arteriografia d'altres localitzacions especificades

 

Pàgina similar en anglès

 

88.3  88.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat