16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Causes de morbiditat i mortalitat desconegudes i mal definides (797-799)

799  Altres causes desconegudes i mal definides de morbiditat i mortalitat

799.4  Caquèxia

Caquèxia.  Malaltia d'extenuació

Termes d'inclusió

malaltia d'extenuació

Informació complementària

Codifiqueu primer l'afecció subjacent, si es coneix.

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 52  Deficiència nutritiva

 

799.3  799.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat