16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Causes de morbiditat i mortalitat desconegudes i mal definides (797-799)

798  Mort sobtada de causa desconeguda

798.2  Mort abans que hagin transcorregut 24 hores de l'aparició dels símptomes, no explicada de cap altra manera

Mort abans de les 24 hores de l'aparició dels símptomes,  no explicada d'un altra manera

Termes d'inclusió

mort que no és violenta ni instantània, però de la qual no s'ha pogut descobrir la causa

mort sense signes de malaltia

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 259  Codi residual, no classificat

 

798.1  798.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat