16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

796  Altres resultats anormals no específics

Conté:

796.0  Resultats toxicològics anormals no específics

796.1  Reflex anormal

796.2  Lectura de tensió arterial elevada sense diagnòstic d'hipertensió

796.3  Lectura de tensió arterial baixa no específica

796.4  Altres resultats clínics anormals

796.5  Resultat anormal en cribratge prenatal

796.6  Resultats anormals en cribratge neonatal

796.7  Frotis citològic anal anormal i papil·lomavirus humà (VPH) anal

796.9  Altres

 

Pàgina similar en anglès

 

795

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat