16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

796  Altres resultats anormals no específics

796.7  Frotis citològic anal anormal i papil·lomavirus humà (VPH) anal

Frotis citològic anal anormal i papil·lomavirus humà (VPH)  anal

Exloure:

carcinoma in situ de l'anus (230.5, 230.6)

displàsia anal (confirmada histològicament) NE (569.44)

displàsia anal greu (confirmada histològicament) (569.44)

displàsia anal lleu (confirmada histològicament) (569.44)

displàsia anal moderada (confirmada histològicament) (569.44)

frotis citològic cervical anormal i papil·lomavirus humà (VPH) cervical (795.00-795.09)

frotis citològic vaginal anormal i papil·lomavirus humà (VPH) vaginal (795.10-795.19)

neoplàsia intraepitelial anal I (NIA I) (569.44)

neoplàsia intraepitelial anal II (NIA II) (569.44)

neoplàsia intraepitelial anal III (NIA III) (230.5, 230.6)

Conté:

796.70  Frotis de Papanicolau anal amb anomalies glandulars

796.71  Frotis de Papanicolau anal amb cèl·lules epidermoides amb atípies de significat indeterminat (ASC-US)

796.72  Frotis de Papanicolau anal amb cèl·lules epidermoides amb atípies que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H)

796.73  Frotis de Papanicolau anal amb lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL)

796.74  Frotis de Papanicolau anal amb lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL)

796.75  Prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc anal

796.76  Frotis de Papanicolau anal amb evidència citològica de malignitat

796.77  Frotis anal satisfactori sense zona de transformació

796.78  Frotis de citologia anal no satisfactòria

796.79  Altres resultats anormals de frotis de Papanicolau anal i papil·lomavirus humà (VPH) anal

 

Pàgina similar en anglès

 

796.6  796.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat