16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

796  Altres resultats anormals no específics

796.6  Resultats anormals en cribratge neonatal

Troballes anormals en cribratge neonatal

Dona SpaceHtm12-55 anys

Exloure:

evidència serològica no específica del virus de la immunodeficiència humana [VIH] (795.71)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 259  Codi residual, no classificat

 

796.5  796.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat