16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

796  Altres resultats anormals no específics

796.5  Resultat anormal en cribratge prenatal

Troballa anormal en cribratge antenatal

12-55 anys

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 259  Codi residual, no classificat

 

796.4  796.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat