16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

796  Altres resultats anormals no específics

796.0  Resultats toxicològics anormals no específics

Troballes toxicològiques anormals inespecíf. Nivells anormals metalls pesats o fàrmacs a sang/orina/teixits

Termes d'inclusió

nivells anormals de metalls pesants o fàrmacs en sang, orina o altres teixits

Exloure:

nivell excessiu d'alcohol en sang (790.3)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 244  Altre lesió i afecció deguda a causes externes

 

796.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat