16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

795  Altres resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA anormals i resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA no especificats

Altres resultats citològics,  histològics,  immunològics i en proves de DNA anormals i no especificats

Exloure:

anormalitats no específiques d'eritròcits (790.01-790.09)

frotis citològic anal anormal i VPH anal (796.70-796.79)

Conté:

795.0  Frotis de Papanicolau cervical anormal i papil·lomavirus humà (VPH) cervical

795.1  Frotis de Papanicolau vaginal anormal i pail·lomavirus humà (VPH) vaginal

795.2  Resultats anormals no específics en anàlisi cromosòmica

795.3  Cultius positius no específics

795.4  Altres resultats histològics anormals no específics

795.5  Reacció no específica a prova cutània de tuberculina sense tuberculosi activa

795.6  Prova serològica de sífilis positiva falsa

795.7  Altres resultats immunològics no específics

795.8  Marcadors tumorals anormals

 

Pàgina similar en anglès

 

794  796

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat