16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

795  Altres resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA anormals i resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA no especificats  (Ex.)

795.8  Marcadors tumorals anormals

Termes d'inclusió

antígens associats als tumors elevats [AAT]

antígens específics dels tumors elevats [AAT]

Exloure:

antigen específic de la pròstata elevat [PSA] (790.93)

Conté:

795.81  Antigen carcinoembriogènic elevat [CEA]

795.82  Antigen cancerigen 125 [CA 125]

795.89  Altres marcadors tumorals anormals

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 259  Codi residual, no classificat

 

795.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat