16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

795  Altres resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA anormals i resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA no especificats  (Ex.)

795.7  Altres resultats immunològics no específics  (Ex.)

795.71  Evidència serològica no específica del virus de la immunodeficiència humana [VIH]

Evidència serològica no específica del virus d'immunodeficiència humana [VIH] .  Prova no concloent

Termes d'inclusió

prova del virus de la immunodeficiència humana [VIH] (adult) (infant) no concloent

Informació complementària

Empreu aquest codi només quan el resultat de la prova no sigui específic. Codifiqueu els resultats positius asimptomàtics amb el codi V08. Si és present qualsevol símptoma d'infecció o afecció per VIH, vegeu el codi 042. No codifiqueu els resultats negatius.

Exloure:

estat d'infecció pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] asimptomàtic (V08)

infecció pel VIH simptomàtica (042)

infecció pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (042)

positiu (estat) NE (V08)

síndrome d'immunodeficiència adquirida [sida] (042)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 5  Infecció per virus de la immunideficiència humana (VIH)

 

795.79

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat