16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

795  Altres resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA anormals i resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA no especificats  (Ex.)

795.7  Altres resultats immunològics no específics

Altres troballes immunològiques no específiques

Exloure:

antigen específic de la pròstata elevat [PSA] (790.93)

antígens associats als tumors elevats (795.81-795.89)

isoimmunització en l'embaràs (656.1-656.2)

 que afecta el fetus o el nadó (773.0-773.2)

marcadors tumorals anormals (795.81-795.89)

Conté:

795.71  Evidència serològica no específica del virus de la immunodeficiència humana [VIH]

795.79  Altres resultats immunològics no específics i resultats immunològics no especificats

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 58  Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

 

795.6  795.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat