16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

795  Altres resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA anormals i resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA no especificats  (Ex.)

795.3  Cultius positius no específics

Troballes de cultiu positives inespecífiques.  En:  esput,  nas,  gola,  ferida

Termes d'inclusió

cultius positius en:

 esput

 ferida

 gola

 nas

Exloure:

cultius positius no específics de:

 orina (791.9)

 sang (790.7-790.8)

Conté:

795.31  Resultats positius no específics per al carboncle

795.39  Altres cultius positius no específics

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 3  Infecció bacteriana de lloc inespecificat

 

795.2  795.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat