16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

795  Altres resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA anormals i resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA no especificats  (Ex.)

795.1  Frotis de Papanicolau vaginal anormal i pail·lomavirus humà (VPH) vaginal  (IC, Ex.)

795.14  Frotis de Papanicolau vaginal amb lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL)

Dona

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

795.13  795.15

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat