16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

795  Altres resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA anormals i resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA no especificats  (Ex.)

795.1  Frotis de Papanicolau vaginal anormal i pail·lomavirus humà (VPH) vaginal

Frotis de Papanicolau d'altre localització anormal inespecífic

Termes d'inclusió

citologia vaginal anormal NE

frotis vaginal anormal en preparació fina NE

Informació complementària

Empreu un codi addicional, si escau, per a identificar l'absència adquirida d'úter i coll uterí (V88.01-V88.03).

Exloure:

carcinoma in situ de la vulva (233.32)

carcinoma in situ de vagina (233.31)

displàsia (confirmada histològicament) de vagina NE (623.0, 233.31)

displàsia (confirmada histològicament) de vulva NE (624.01, 624.02, 233.32)

displàsia vaginal lleu (confirmada histològicament) (623.0)

displàsia vaginal greu (confirmada histològicament) (233.31)

displàsia vaginal moderada (confirmada histològicament) (623.0)

displàsia vulvar greu (confirmada histològicament) (233.32)

displàsia vulvar lleu (confirmada histològicament) (624.01)

displàsia vulvar moderada (confirmada histològicament) (624.02)

frotis citològic cervical anormal i papil·lomavirus (VPH) cervical (795.00-795.09)

neoplàsia intraepitelial vaginal I (NIVA I) (623.0)

neoplàsia intraepitelial vaginal II (NIVA II) (623.0)

neoplàsia intraepitelial vaginal III (NIVA III) (233.31)

neoplàsia intraepitelial vulvar I (NIV I) (624.01)

neoplàsia intraepitelial vulvar II (NIV II) (624.02)

neoplàsia intraepitelial vulvar III (NIV III) (233.32)

Conté:

795.10  Frotis de Papanicolau vaginal amb anomalies glandulars

795.11  Frotis de Papanicolau vaginal amb cèl·lules epidermoides amb atípies de significat indeterminat (ASC-US)

795.12  Frotis de Papanicolau vaginal amb cèl·lules epidermoides amb atípies que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H)

795.13  Frotis de Papanicolau vaginal amb lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL)

795.14  Frotis de Papanicolau vaginal amb lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL)

795.15  Prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc vaginal

795.16  Frotis de Papanicolau vaginal amb evidència citològica de malignitat

795.18  Frotis de citologia vaginal no satisfactòria

795.19  Altres tipus de frotis de Papanicolau vaginals anormals i papil·lomavirus humà (VPH) vaginals

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

795.0  795.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat