16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

795  Altres resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA anormals i resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA no especificats  (Ex.)

795.0  Frotis de Papanicolau cervical anormal i papil·lomavirus humà (VPH) cervical  (Ex.)

795.06  Frotis de Papanicolau cervical amb evidència citològica de malignitat

Prova de Papanicolau amb evidència citològica de malignitat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 26  Neoplàsia maligna de coll uterí

 

795.05  795.07

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat