16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

795  Altres resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA anormals i resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA no especificats  (Ex.)

795.0  Frotis de Papanicolau cervical anormal i papil·lomavirus humà (VPH) cervical  (Ex.)

795.04  Frotis de Papanicolau cervical amb lesió epidermoide intraepitelial d'alt grau (HGSIL)

Frotis de Papanicolau de coll uterí amb lesió escatosa intraepitelial d'alt grau (HGSIL)

Dona

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 175  Altre trastorn genital femení

 

795.03  795.05

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat