16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

794  Resultats anormals no específics d'estudis funcionals

Resultats anormals inespecífics d'estudis funcionals

Termes d'inclusió

escintil·lografia

estudis de captació per radioisòtops

gammagrafia per radioisòtops

Conté:

794.0  Cervell i sistema nerviós central

794.1  Sistema nerviós perifèric i òrgans dels sentits

794.2  Pulmonars

794.3  Cardiovasculars

794.4  Ronyó

794.5  Tiroide

794.6  Altres estudis funcionals endocrins

794.7  Metabolisme basal

794.8  Fetge

794.9  Altres

 

Pàgina similar en anglès

 

793  795

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat