16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

794  Resultats anormals no específics d'estudis funcionals

794.8  Fetge

Resultats anormals inespecífics d'estudis funcionals del fetge.  Grammagrafia hepàtica anormal

Termes d'inclusió

gammagrafia hepàtica anormal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 151  Altra malaltia de fetge

 

794.7  794.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat