16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

794  Resultats anormals no específics d'estudis funcionals

794.7  Metabolisme basal

Resultats anormals inespecífics d'estudis funcionals del metabolisme basal [MB] .  MB anormal

Termes d'inclusió

metabolisme basal [MB] anormal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 58  Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

 

794.6  794.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat