16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

794  Resultats anormals no específics d'estudis funcionals

794.6  Altres estudis funcionals endocrins

Resultats anormals inespecífics d'altres estudis funcionals endocrins

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 51  Altre trastorn endocrí

 

794.5  794.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat