16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

794  Resultats anormals no específics d'estudis funcionals

794.4  Ronyó

Resultats anormals inespecífics d'estudis funcionals del ronyó.  Prova funcional renal anormal

Termes d'inclusió

prova funcional renal anormal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 163  Símptoma o afecció maldefinida d'aparell genitourinari

 

794.3  794.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat