16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

794  Resultats anormals no específics d'estudis funcionals

794.3  Cardiovasculars

794.30  Estudi funcional anormal no especificat

Estudi funcional cardiovascular anormal inespecificat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 117  Altre malaltia circulatòria

 

794.31

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat