16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

794  Resultats anormals no específics d'estudis funcionals

794.3  Cardiovasculars

Resultats anormals inespecífics d'estudis funcionals del sistema cardiovascular

Conté:

794.30  Estudi funcional anormal no especificat

794.31  Electrocardiograma [ECG] anormal

794.39  Altres

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 117  Altre malaltia circulatòria

 

794.2  794.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat