16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

794  Resultats anormals no específics d'estudis funcionals

794.2  Pulmonars

Resultats anormals inespecífics d'estudis funcionals pulmonars.  Capacitat reduïda:  ventilatòria,  vital

Termes d'inclusió

capacitat ventilatòria reduïda

capacitat vital reduïda

gammagrafia pulmonar anormal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 133  Altra malaltia respiratòria de vies baixes

 

794.1  794.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat