16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

794  Resultats anormals no específics d'estudis funcionals

794.1  Sistema nerviós perifèric i òrgans dels sentits

794.14  Estudis oculomotors anormals

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 95  Altre trastorn del sistema nerviós

 

794.13  794.15

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat