16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

794  Resultats anormals no específics d'estudis funcionals

794.1  Sistema nerviós perifèric i òrgans dels sentits

794.11  Estudis funcionals de la retina anormals

Estudis funcionals de retina anormals.  Electroretinograma [ERG]  anormal

Termes d'inclusió

electroretinograma [ERG] anormal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 95  Altre trastorn del sistema nerviós

 

794.10  794.12

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat