16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

794  Resultats anormals no específics d'estudis funcionals

794.1  Sistema nerviós perifèric i òrgans dels sentits

Resultats anormals inespecífics d'estudis funcionals del sistema nerviós perifèric i òrgans dels sentits

Conté:

794.10  Resposta anormal no especificada a neurostimulació

794.11  Estudis funcionals de la retina anormals

794.12  Electrooculograma [EOG] anormal

794.13  Potencials evocats visuals anormals

794.14  Estudis oculomotors anormals

794.15  Estudis funcionals auditius anormals

794.16  Estudis funcionals vestibulars anormals

794.17  Electromiograma [EMG] anormal

794.19  Altres

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 95  Altre trastorn del sistema nerviós

 

794.0  794.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat