16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

794  Resultats anormals no específics d'estudis funcionals

794.0  Cervell i sistema nerviós central

Resultats anormals inespecífics d'estudis funcionals del cervell i sistema nerviós central

Conté:

794.00  Estudi funcional anormal no especificat

794.01  Ecoencefalograma anormal

794.02  Electroencefalograma [EEG] anormal

794.09  Altres

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 95  Altre trastorn del sistema nerviós

 

794.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat