16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

793  Resultats anormals no específics en exploració radiològica i en altres exploracions de l'estructura corporal

Troballes anormals inespecífiques en examen radiològic en altres exàmens d'estructura corporal

Termes d'inclusió

resultats anormals no específics de:

 ecografia

 estudi radiològic

 termografia

Exloure:

resultats anormals d'estudis funcionals i gammagrafies (794.0-794.9)

Conté:

793.0  Crani i cap

793.1  Camp pulmonar

793.2  Altres òrgans intratoràcics

793.3  Vies biliars

793.4  Conducte gastrointestinal

793.5  Òrgans genitourinaris

793.6  Àrea abdominal, incloent el retroperitoneu

793.7  Sistema musculoesquelètic

793.8  Mama

793.9  Altres

 

Pàgina similar en anglès

 

792  794

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat