16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

793  Resultats anormals no específics en exploració radiològica i en altres exploracions de l'estructura corporal  (Ex.)

793.7  Sistema musculoesquelètic

Troballes anormals inespecíf. en examen radiològic en altres exàmens de l'aparell locomotor

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 211  Altra malaltia de teixit connectiu

 

793.6  793.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat