16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

792  Resultats anormals no específics en altres substàncies corporals  (Ex.)

792.5  Efluent de diàlisi tèrbol (hemodiàlisi) (peritoneal)

Efluent de diàlisi tèrbol (hemodiàlisi)  (peritoneal)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 158  Insuficiència renal crònica

 

792.4  792.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat