16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

792  Resultats anormals no específics en altres substàncies corporals  (Ex.)

792.2  Semen

Troballes anormals inespecífiques a semen.  Espermatozoides anormals

Home

Termes d'inclusió

espermatozoides anormals

Exloure:

azoospèrmia (606.0)

oligospèrmia (606.1)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 166  Altre trastorn genital masculí

 

792.1  792.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat