16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

791  Resultats no específics en anàlisi d'orina

Troballes no especificades en examen d'orina

Exloure:

hematúria NE (599.70-599.72)

resultats específics que indiquen anormalitat de:

 transport i metabolisme d'aminoàcids (270.0-270.9)

 transport i metabolisme d'hidrats de carboni (271.0-271.9)

Conté:

791.0  Proteïnúria

791.1  Quilúria

791.2  Hemoglobinúria

791.3  Mioglobinúria

791.4  Biliúria

791.5  Glucosúria

791.6  Acetonúria

791.7  Altres cèl·lules i cilindres presents en l'orina

791.9  Altres resultats no específics en l'anàlisi d'orina

 

Pàgina similar en anglès

 

790  792

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat